Truckunderhåll – en säkerhetsåtgärd

Inom lager och industri används system och lösningar för att få den dagliga verksamheten att fungera smidigt. Men även om tekniken gått framåt finns ändå behov av duktiga medarbetare till svåra moment som truckkörning.

Men vad bör företag tänka på när det kommer till den här sortens fordon? Läs mer i den här artikeln om säkerhetsaspekter och användningsrutiner i samband med truckkörning på arbetsplatser.

truckSmart och praktisk logistik

Transport- och industribranschen befinner sig liksom andra områden i en stark utvecklingsfas. Nya typer av logistiksystem ger företag bättre styrning i verksamheten och smart teknik effektiviserar vardagen. Men den mänskliga kompetensen är fortfarande viktig. Dagens truckar är mer avancerade och utvecklade än för tjugo år sedan. Men för att företag ska få ut fordonets maxkapacitet krävs fortfarande duktiga truckförare. Det är dessutom av stor vikt att truckar underhålls på rätt sätt. Ett tips är att läsa närmare om truckservice hos Linde-mh som är en av marknadens främsta leverantörer.

När det kommer till truckar på arbetsplatser skriver Arbetsmiljöverket på sin hemsida:

”Trucken ska kontrolleras och underhållas väl. När skador uppstår ska de åtgärdas direkt.”

Det är med andra ord en konkret säkerhetsåtgärd att se över truckar regelbundet. Det smidigaste alternativet är att använda sig av en erfaren servicepartner som nämnda Linde MH.

Truckkörkort – A och O

Dagens truckutbildningar är en investering för både företaget och individen. Att besitta både förarkunskaper samt säkerhetskunskaper är en merit. Truckanvändningen kommer inte försvinna i takt med att branschen fortsätter att utvecklas. Tvärtom kommer truckarna fortsatt ha en viktig roll i lager- och transportverksamheter. Tekniken kommer att avanceras ytterligare, men framtiden för erfarna truckförare ser ljus ut. Att köra truck är dessutom kul och ger medarbetare en varierad arbetsvardag. Det kan vara allt från klassisk lagerhantering till mer tillfälliga projekt.