CRM gör under för kundrelationerna

Har du koll på ditt CRM? Är det tillräckligt smart för att ditt företag ska kunna växa? Alldeles för många företag sitter på ett för litet och ”ointelligent” CRM, vilket gör att de inte kan ta alla chanser att växa. Istället ägnar sig dina medarbetare åt saker som tekniken skulle kunna göra åt dem. Effektivisering, teknik och expansion tror vi är en gyllene triangel.

Det sägs att människan uppfann siffror och bokstäver för att man redan för tusentals år sedan kom fram till att den mänskliga hjärnan behöver avlastning. Genom att skriva ner siffror på inkommen skatt och annat kunde människor före vår moderna tid sköta sin bokföring, och samhället nådde plötsligt stora framsteg till den kulturella varelse vi är idag. Lite så menar vi att intelligent CRM revolutionerar affärsvärlden idag. Genom att avlasta sälj genom tekniska lösningar och föra kundrelationer på en gemensam plattform avlastar man den verksamhet som annars kan skötas bäst med mänskliga relationer. För samtidigt som många varnar för för hög inblandning av AI, menar många andra att AI avlastar monotont arbete som människan gärna slipper göra själv. Vi tror på det sistnämnda.

Costumer Relationship Management

CRM är en förkortning på Costumer Relationship Management och handlar kortfattat om att skapa gemensamma plattformer för sina kunder och andra partners. På det sättet får man en effektiv överblick över sin verksamhet, och en smart CRM-lösning hjälper oss också att hitta nya, effektiva leads och beräknar chansen till avslut. Samtidigt som smarta CRM-lösningar efterfrågas starkt hos företag råder det stor efterfrågan på AI-experter som kan erbjuda sådana produkter, om det kan du läsa i Computer Sweden.

Vilka exempel finns det då på företag som nått framgång tack vare smart CRM? Listan kan göras lång, och det gå att konstatera att det är en stor konkurrensmöjlighet i och med att man når fram till nya leads mycket effektivt. Då hinner helt enkelt inte din konkurrent före. SJ har till exempel sett över sitt e-CRM, sin digitala produktupplevelse och sin digitala marknadsföring. Allt detta menar vi är byggstenar i ett det avancerade tekniska nätverk som skapar förutsättningar för att företag att nå högre höjder.