Bredda verksamheten genom uppköp

Om du funderar på att utöka ditt företag genom att köpa upp ett annat e-handelsbolag är det flera saker som är viktiga att tänka på. Bland annat bör du kontrollera bolagets aktuella status och ägarförhållanden samt se över hur den framtida marknaden ser ut för den aktuella branschen.

Att ta reda på företagsinformation som till exempel vem som är vd, vilka som äger företaget och hur det ligger till med vinst och likviditet är det första steget som behöver tas. På Guldbolag kan du enkelt söka fram alla de uppgifter du behöver och du får snabbt en bra överblick över det bolag du funderar på att köpa. Tjänsten erbjuder en professionell värdering av företaget som kan användas som beslutsunderlag inför det eventuella köpet.

Att tänka på innan uppköp

bolagUppköp av bolag är något som ofta ger en positiv utveckling på börskursen, men för att ett köp av ett bolag ska ge lönsamhet på sikt finns det några viktiga faktorer att ta hänsyn till. Bland annat bör ägarbilden vara öppen och det bör finnas en hel del institutionellt kapital. Bolag som är i en bransch med omfattande konsolidering brukar också vara fördelaktiga att köpa upp eftersom ägarna är mer villiga att sälja sina innehav. Vilka bolag som är hetast för uppköp beror också på hur marknaden ser ut för företaget. Om e-handelsföretaget verkar inom en bransch där marknaden bedöms växa i framtiden kan även ett mindre lönsamt bolag ha stor utvecklingspotential.

Lönsamhet

För att det ska vara lönsamt att köpa ett befintligt bolag gäller det att försöka hitta bolag med ett så lågt pris som möjligt. En fördel med dagens trend med ESG-certifierade investeringar är att de stora institutionella förvaltarna oftast endast vill ha med företag som är godkända inom miljö (E), socialt ansvar (S) och ägarstyrning (G) i sina portföljer. När förvaltarna drar sig undan bolag som inte uppfyller alla dessa punkter finns större möjligheter att köpa bolag till ett billigare pris eftersom börskurserna pressas nedåt. Efter ett uppköp är det inte säkert att bolaget kommer att bidra till vinst omedelbart utan ofta krävs en övergångsperiod då det uppköpta bolaget införlivas i den tidigare verksamheten. Det är därför viktigt att ta fram en budget och tydliga strategier för att kunna följa upp när bolaget ska vara lönsamt.