Modernisera ditt företag med CRM

För att gynna ditt företag finns det få åtgärder som ger så positiva effekter som att börja använda ett CRM-system. Den avancerade tekniken i systemet underlättar stort för många processer i företaget som marknadsföring och kundhantering.

Med ett CRM system från Upsales kan du vinna affärer, få nya leads och en ökad merförsäljning i företaget. CRM är en förkortning som står för ”customer relationship management” och kan användas för att bättre hantera kundrelationer. Det gör det också enklare att hålla kontakt med nya möjliga kunder, skapa kampanjer, marknadsaktiviteter och försäljningsprognoser.

Använd effektiva affärssystem

Digitaliseringen av samhället sker allt snabbare och många har förstått hur viktigt det är med bra affärssystem i företaget. Flera stora IT-företag som exempelvis Google har drivit en kampanj för att datorprogrammering ska bli ett obligatoriskt ämne i grundskolan. Detta eftersom det kommer att behövas en stor mängd programmerare som bland annat arbetar på företagens affärssystem.

Prioritera säkerhet

Affärssystem ger mycket nytta till ditt företag men det är också viktigt att välja ett system som har en hög datasäkerhet. Hackare har tidigare tagit sig in i affärssystem hos företag och manipulerat systemet så att det innehöll ett nytt bankgironummer. Men med ett effektivt affärssystem där säkerheten är hög finns det ingen större risk för dataintrång.

Uppdatera affärssystemet

Allt fler europeiska företag vill börja använda molnbaserade affärssystem skriver ComputerSweden. Även företag i Afrika och mellanöstern är intresserade. Ända upp till 56 procent av företagen i dessa regioner siktar på att köpa in molnbaserade system. Målet med detta är att förbättra kundupplevelsen och kunna integrera applikationer. Företagen vill också skapa en större flexibilitet vad gäller IT-frågor. Informationen kommer från en undersökning som också visade att brittiska företag hade svårt att övertyga sina ledningar om att systemen behövde moderniseras. Hela 42 procent av de svarande ansåg att detta var ett problem. Mer än 800 olika företag och organisationer deltog i undersökningen. Av de svarande sade 79 procent att de kommer att förändra sin infrastruktur och 76 procent skulle konsolidera och standardisera sina applikationer. Organisationerna ansåg att de nu skulle kunna lägga mer pengar på innovation och modernisering.